Logo
 

Støtteforeningen "Kvissels Venner"

forside-knap
Bliv medlem
Aktiviteter
Bestyrelse
Galleri

  Links:


Vejret i Kvissel
Stationen     Kvisssel Station og Fritidshuset     Frtidshus


Bliv medlem

 • Kvissel Fritidshus og Kvissel Station er to aktiver i byen, som vi vil gøre alt for at bevare. To aktiver, som kan styrke Kvissel i kampen for at overleve som en levende landsby.

  Hjælp os ved at tegne medlemskab i ”Kvissels Venner”.

  Støtteforeningen "Kvissels Venner" har til formål at yde praktisk og økonomisk støtte til udvikling, drift og brug af Kvissel Fritidshus og Kvissel Station.

  Kontingentet er beskedent – men ”mange bække små … "

  Der kan indbetales på konto 

  Reg.nr.: 8091 Kontonr.: 1020230 i Nordjyske Bank

  elller kontant til et bestyrelsesmedlem.

På generalforsamlingen 24.03.2015 blev det besluttet at ændre kontingentreglerne med virkning fra 01.01.2015, (indeværende år).
Kontingentet nu er personligt.
Det betyder, at hver person i en husstand er selvstændigt medlem af foreningen, og der udstedes medlemskort til hvert medlem.

Kontingentet udgør 25,- kr. pr. person.

Deltagelse i foreningens arrangementer forudsætter medlemskab. (Dog ikke besøg på påskeudstillingen). Hvis man ikke på forhånd har tegnet medlemskab, bliver kontingentet opkrævet ved det første arrangement, man deltager i hvert år.

Virksomheder og andre er naturligvis meget velkomne til at støtte foreningen yderligere, - gerne via ovennævnte konto i Nordjyske Bank.


handshake


Copyright © 2014 - 2021 Kvissels Venner